среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie plotki PCV na plot i furtkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do urzędu poza szczególnymi przypadkami.

Konstrukcja ploty PVC na plot i furtę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do urzędu poza kilkoma wypadkami.

Ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety PCV na plot i bramę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno określać gatunek ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu a także planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji sztachety z PCV na plot i furtę ogrodzeniowa wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy planowane balustrady z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji kiedy proponowane balustrady z plastyku na plot i bramkę ze sztachetprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий